Hakkımızda

Derneğin genel amacı, Kamu ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve sorun çözme kabiliyetinin artırılması, sosyal sorunların tespiti ve çözümü için yerel yöneticiler ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, Sivil Toplumla, Yerel Yöneticiler arasında Köprü vazifesi yapmak ve Şubenin gerekli gördüğü ve yeterli Finansmana sahip olması durumunda, Yerel Yönetimler ile ortak yapmış olduğu Projelere kaynak aktarımı sağlamaktır. YYD Adana Şubesi, Dernek Tüzüğünün 2/B maddesi 21.Fıkrası gereğince ; Dezavantajlı kişiler veya gruplar, Kadınlar, Gençler, Mülteciler, Sığınmacılar, Çalışanlar, Engelliler, Okul öncesi ve Sonrası Çocuklar, Mucitler, Girişimciler, Aileler, İş İnsanı veya Sanayiciler, Gençler, Kamu Kurum ve kuruluşları ile Sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ile acil ve zaruri ihtiyaçların temini için projeler yapmayı hedeflemiştir.


1875 Gönüllü Üye
2 Etkinlik
5 Fotoğraf